Strateji ve Ana Hedeflerimiz

Kalite Yönetimi

Değirmen Makinaları ile ilgili talep ettikleri hizmetleri, TS EN ISO 9001:2015 Yönetim Sistemleri Standardının uygulanabilir gereklilikleri, ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygulanabilir yönetmeyi, kalite standardımızı sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi kabul ve taahhüt ederiz.

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Değirmen Makinaları faaliyetlerimizin tüm aşamalarını etkin bir iletişim ağı ile sunarak, müşteri merkezli yönetmek, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırmak.

Pazar Yönetimi

Faaliyet alanımızda iç piyasalarda mevcut pazar payımızı artırmak, yeni pazarlara girebilmek için işler geliştirmek.

Kâr Yönetimi

Finansal kaynakları etkin ve verimli bir biçimde yönetmek, yatırıma kaynak ayırmak, akılcı ve kârlı yatırıma yönelmek.

Sistemlerin Yönetimi

Tüm paydaşlarımızın gereksinimlerinin tam, hızlı ve ekonomik olarak karşılamak için önleyici bir yaklaşım temeline dayanan sistematik uygulamalarla, hedeflenen kurumsal göstergelerde başarılı sonuçların elde edilmesini sağlayacak yönetim sistemlerini kurmak ve yönetmek. Etkin liderlik anlayışı ile yönlendirilen organizasyonlarla kaynakları, süreçleri ve stratejileri doğru yöneterek başarılı performansa ulaşmak.

Tedarik Yönetimi

Mal ve hizmet temin ettiğimiz kuruluşlarla, güvene ve bilginin paylaşılmasına dayalı, karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmak, değer yaratma becerimizi geliştirmek, sürekli ilişkiler sayesinde rekabet avantajı elde ederek, kaynaklar ve maliyetler konularında sinerji yaratmak.

İnsan Kaynakları Yönetimi

Hedef ve stratejilerimizin takım hedeflerine dönüştürülmesini sağlayan ve çalışanların hedeflerine ulaşmada gösterdikleri performansı esas alan İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi’ni kurmak, uygulamak, sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetimi

İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı gerekliliklerini uygulayarak, ulusal ve/veya uluslararası kanun, yönetmelik ve mevzuatlara uyumu artırılmak, çalışanlarımızın sağlığını ve iş güvenliğini sürekli olarak izlemek ve önlemler alarak iyileştirmektir.

Ana Politikalarımız 3. taraf kurum ve kuruluşların erişimine açıktır.