İlke ve Değerlerimiz

Evrensel ahlaki değerler (Saygı, Sevgi, Güven, Dürüstlük, Sabır, Adalet, Anlayış ve Hoşgörü, … vb.) konusunda tutarlı davranırız.

Rekabet gücümüzün kaynağı çalışanlarımızdır.

Çalışanlarımız, Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz ve toplumumuzla ilke ve değerlerimiz çerçevesinde güven ortamı oluştururuz.

Takım ruhu içinde başarılarımızı takdir ederek, sorunların oluşmasına fırsat tanımayız, çıkabilecek sorunlarda çözüm odaklı davranırız.

Çalışmalarımızı zamanında ve zorluklardan yılmadan birbirimizi yücelterek ve destekleyerek başarıyla bitiririz.

Sürdürülebilir ticari başarıya odaklanarak sürekli olarak gelişmeyi hedefleriz.

Sorumluluk gerektiren bir konumda olan bizler, görevlerimizi yerine getirmede, sorunlara daima en yakın ilgi gösterir, özgür ve yaratıcı bir yaklaşım içinde inceler, pratik ve geçerli çözümler üretiriz.

Çevre ve toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olduğumuzun bilincindeyiz.